· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Mniejsza pensja na L-4 dla sędziów i prokuratorów

            Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

            W przyjętym projekcie ustawy zaproponowano, aby sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz prokuratorzy prokuratur powszechnych i wojskowych otrzymywali 80% świadczeń w przypadku zwolnienia lekarskiego – nie dłużej niż przez 365 dni.

            Obecnie przebywając na zwolnieniu otrzymują oni pełne wynagrodzenie. Przyjęta zmiana oznacza ograniczenie ich uposażenia o 20 proc. za okres absencji chorobowej.

            Przewidziane w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy rozwiązanie zakłada, że pozyskane w ten sposób środki będą w dyspozycji dyrektora sądu powszechnego. W przypadku prokuratur powszechnych – dodatkowe pieniądze trafią na ich funkcjonowanie.

            Propozycja ustawy przewiduje jednak sytuacje, w których, w związku z chorobą uposażenie sędziów i prokuratorów nie będzie zmniejszane (zachowają oni prawo do 100 proc. wynagrodzenia).

            Do takich sytuacji zaliczą się m.in. wypadki w drodze do pracy (i powrotnej) oraz choroby w czasie ciąży. Pełne wynagrodzenie będzie także wypłacane w przypadku zwolnienia na poddanie się badaniom lekarskim na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi ich pobrania. 

            Podobne regulacje przewidziano dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do zrównania sytuacji prawnej wszystkich osób świadczących pracę (cywili) i pełniących służbę w sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 

Propozycja ustawy dostępna w części bieżącej pod adresem: www.rcl.gov.pl
Tagi: Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratorzy, regulacja, sędziowie
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 07 czerwca 2013