· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Radcy apelują o wyższe stawki.

 

            Krajowa Rada Radców Prawnych zaapelowała do Ministra Sprawiedliwości o podwyższenie stawek wynagrodzenia za zastępstwo procesowe. Stawki są określone przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

            Stawki nie były zmieniane od niemal 6 lat. MS tłumaczy ten stan dążeniem do ochrony interesów Skarbu Państwa, który pokrywa koszt wynagrodzenia radców i adwokatów w większości spraw, w których stronie (oskarżonym, uczestnikom) został przyznany obrońca z urzędu.

            Radcy prawni proponują by minimalne wynagrodzenie rzeczywiście pokrywało wydatki (przynajmniej ich większą część) tych klientów, którzy wygrali procesy. Według KRRP obecnie mocodawcy, którzy wygrali sprawę najczęściej muszą pokryć dodatkowe elementy wynagrodzenia – nie rzadko znacznie przekraczające koszty zasądzone zastępstwa.

            Przepisy rozporządzenia pozwalają sądom na przyznanie sześciokrotności minimalnych stawek wynagrodzenia za zastępstwo procesowe. Sądy jednak rzadko korzystają z tego uprawnienia i zasądzają zwrot kosztów według stawek minimalnych. KPRP apeluje o „stosowanie zasady adekwatności wynagrodzenia pełnomocnika procesowego do złożoności sprawy i czasu jej rozstrzygania“.

            O podwyżkę stawek wcześniej apelowała Naczelna Rada Adwokacka oraz Rzecznik Praw Obywatela, ale MS podchodzi do tej kwestii niechętnie argumentując swoje stanowisko nie tylko ochroną interesów budżetu państwa, ale również ograniczaniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
Tagi: KRRP, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rada Adwokacka, radcy, RPO
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 06 czerwca 2013