· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Więcej zgłoszeń i dochodzeń w sprawie defraudacji unijnych środków.


    Giovanni Kessler przedstawił roczny raport z działalności unijnego biura ds. zwalczania nadużyć finansowych. Wynika z niego, że w 2012 r. OLAF zamknął 465 postępowań w sprawie defraudacji na szkodę budżetu UE, podczas gdy rok wcześniej udało się zamknąć 208 spraw. Kwota, którą państwa członkowskie albo instytucje UE mogą odzyskać dzięki dochodzeniom OLAF-u w 2012 r., to 284 mln euro. W zeszłym roku aż 889 zgłoszeń do OLAF-u o domniemanych przypadkach korupcji pochodziło ze źródeł prywatnych, co według Kesslera - można uznać za dowód rosnącego zaufania obywateli do tej instytucji. Najwięcej informacji dotyczyło domniemanej defraudacji funduszy strukturalnych (343), wydatków personalnych UE (163) oraz środków na rolnictwo (156). Z Polski napłynęły 24 zgłoszenia od osób bądź instytucji prywatnych, a dwa zgłoszenia pochodziły od źródeł publicznych (np. władz albo instytucji UE). Kessler zastrzegł, że porównywanie krajów pod kątem przekazywanych do OLAF-u zgłoszeń albo prowadzonych spraw jest bezcelowe.
Tagi: budżet, defraudacja, korupcja, Unia Europejska
Autor: A.K.
Data: 09 czerwca 2013