· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rząd: będzie więcej praw dla konsumentów.    Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, projektowana regulacja zakłada transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Termin transpozycji dyrektywy upływa 13 grudnia 2013 r. Pozwala również na uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności, za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o sprzedaży konsumenckiej, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Transpozycja dyrektywy o prawach konsumentów zostanie dokonana poprzez przyjęcie odrębnej ustawy (o prawach konsumenta). Regulacja zagwarantuje konsumentom szeroki dostęp do informacji w związku z zawieraniem umów, zarówno w warunkach typowych (w lokalu przedsiębiorcy), jak i w warunkach nietypowych (np. przez internet), co ułatwi im podejmowanie świadomych decyzji przy nawiązywaniu stosunków umownych oraz korzystanie z przysługujących im praw.
Tagi: Ministerstwo Sprawiedliwości, Parlament Europejski, prawa konsumenta
Autor: A.K.
Data: 12 czerwca 2013