· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Spółki kolejowe też będą mogły bankrutować

   Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Jak podkreślono w komunikacie ogłoszonym po posiedzeniu rządu, przyjęcie takiego rozwiązania oznacza dostosowanie polskiego prawa do wymagań unijnych. Na podstawie proponowanych przepisów, przewoźnik, który ogłosi upadłość będzie mógł jeszcze przez 6 miesięcy świadczyć usługi przewozowe, jednocześnie wdrażając w tym czasie ewentualny program naprawczy i układowy. Chodzi o to, aby pasażerowie, w przypadku ogłoszenia upadłości, nie byli nagle pozbawieni dostępu do transportu kolejowego. Jednocześnie w tym czasie podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych z takim przewoźnikiem będzie miał czas, aby zawrzeć umowę z innym przewoźnikiem w celu ich kontynuacji.
Tagi: restrukturalizacja, rząd. Rada Ministrów, usłóugi publiczne
Autor: A.K.
Data: 27 czerwca 2013