· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ministwerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego walczy z plagą plagiatów.

Wprowadzony zostanie obowiązek wszczęcia postępowania w ciągu 3 miesięcy od uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu podlegającego odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeżeli jednak rzecznik dyscyplinarny nie podejmie się wyjaśniania sprawy, będzie musiał powiadomić o tym ministra. Obowiązek ten zostanie również nałożony na rektora. Zgodnie z projektem ustanowiony zostanie również Zespół Rzeczników Dyscyplinarnych, których będzie powoływać minister. W jego skład wejdą prawnicy i eksperci z różnych dziedzin nauki.Tagi: minister, Ministwerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, plagiaty
Autor: A.K.
Data: 01 lipca 2013