· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pomoc dla zagrożonych firm bez zgody Brukseli

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jeśli państwo zaakceptuje plan naprawczy, może umorzyć niektóre należności, jakie firma jest mu winna (na podstawie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców czy też udzielić ulg podatkowych). Oznacza to jednak przyznanie pomocy publicznej. Obecnie każde wsparcie będące pomocą publiczną, o ile nie jest zakwalifikowane jako pomoc de minimis lub przewidziana w rozporządzeniu blokowym, wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wiąże się to często z procedurą, która zazwyczaj trwa kilka miesięcy. To zaś oznacza ryzyko, że zanim pomoc zostanie udzielona, jej potencjalny beneficjent może się znaleźć w upadłości lub likwidacji.
Tagi: przedsiębiorcy, upadłość, ustawa
Autor: A.K.
Data: 02 lipca 2013