· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Będzie mniej czasu na złożenie skargi do Strasburga.


    W preambule Konwencji pojawi się także odwołanie do zasady pomocniczości oraz doktryny „marginesu uznania”. Zmianie ulegnie również artykuł mówiący o tym, kiedy Trybunał może odrzucić skargę ze względu na brak znaczącego uszczerbku dla skarżącego. Protokół numer 15 wprowadza do Konwencji zmiany uzgodnione podczas konferencji wysokiego szczebla w Brighton w kwietniu 2012 roku. Do wejścia w życie potrzebne są podpisy wszystkich państw Rady Europy. Jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w dniu otwarcia nowego protokołu do podpisu, organizacje pozarządowe opublikowały wspólne stanowisko. Organizacje podkreślają, że przyjęcie Protokołu numer 15 nie powinno doprowadzić do pogorszenia poziomu ochrony praw jednostki. Jak czytamy w opinii, jeszcze podczas prac nad protokołem, oprócz skrócenia czasu na złożenie skargi, obawy organizacji pozarządowych budziło wprowadzenie do preambuły odwołania do zasad wypracowanych w  orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Tagi: Europejski Trybunał Praw Człowieka, prawa człowieka, Rada Europy, skarga
Autor: A.K.
Data: 10 lipca 2013