· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ustawa o księgach wieczystych niejasna

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która jest aktywna w naszym porządku prawnym od 20 lutego br., jest niejasna w aspekcie podatkowym. Kontrowersje budzi naliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych, co do których ustawa w ogóle się nie odnosi.

   Zgodnie z przepisami stawka od ustanowienia tzw. hipoteki zwykłej (na zabezpieczenie wierzytelności istniejących) wynosi 0,1 proc. tej wierzytelności. W wypadku osób, które kupują mieszkanie na kredyt, najczęściej ustanawiano dwie hipoteki, tj. zwykłą zabezpieczającą kapitał oraz kaucyjną opodatkowaną stawką 19 zł, gdyż nie było dokładnie wiadomo, jaka jest wysokość zabezpieczanej wierzytelności poza kapitałem (hipoteka kaucyjna obejmowała odsetki od kredytu i ewentualne koszty egzekucji należności).

   Ustawa o PCC nie odwołuje się w żadnym przepisie do pojęć takich, jak hipoteka zwykła lub kaucyjna. Zniesienie tego podziału nie będzie miało wpływu na ustalenie stawki PCC –  taka informację podało Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie

    W wypadku osób zaciągających kredyt nie powinno być kłopotów, gdyż stawka będzie liczona tak, jak przy dotychczasowym podziale hipotek. Wynosić będzie 0,1 proc. od wierzytelności ustalonej i 19 zł od nieustalonej. Dostępne są jednak interpretacje, zgodnie z którymi od całości nowej hipoteki powinno się liczyć 0,1 proc. Obecnie kilka instytucji zwróciło się o interpretację do Ministra Finansów, zatem odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu rozliczania powinna się pojawić w połowie marca.

    Największe wątpliwości powstają zwłaszcza wówczas, gdy jedna hipoteka ma zabezpieczać wiele wierzytelności, a tylko część z nich ma charakter nieustalony. Nie wiadomo, którą ze stawek należy wówczas stosować. Nie wiadomo też, jaka stawka obowiązuje w razie dodania nowej wierzytelności do tych zabezpieczonych już hipoteką. Wątpliwości wynikają z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC, który nakazuje opodatkować zmiany umów hipoteki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania.

   Jak wskazują cywiliści i eksperci od podatków, błędem ustawodawcy jest pozostawianie rozważenia tej sprawy w formie interpretacji MF. Rozwiązania powinny zapaść na poziomie ustawy, dzięki temu ustawa stałaby się czytelna i oczywista przede wszytskim dla przeciętnego adresata, a nie dla praktyka.
Tagi: hipoteka, hipoteka kaucyjna, odsetki, podatek, wierzytelności Ministerstwo Finansów
Autor: K.CH.
Data: 02 marca 2011