· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

W UE nowe zasady ochrony celnej praw własności intelektualnej.


    Rozszerzenie katalogu praw własności intelektualnej chronionych na gruncie prawa celnego, zmiany w zasadach obowiązkowego stosowania procedury przewidującej możliwość zniszczenia towarów bez podejmowania kroków prawnych oraz nową specjalną procedurę dla małych przesyłek, z zastosowaniem której towary mogą zostać zniszczone bez uczestnictwa posiadaczy praw, przewiduje między innymi opublikowane w ostatnią sobotę unijne rozporządzenie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne, które uchyla dotychczasową regulację z 2003 roku. W porównaniu do dotychczasowej regulacji rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne (Dz. Urz. UE L 181 z 29.6.2013 r., s. 15) uzupełnia katalog praw własności intelektualnej chronionych na gruncie prawa celnego o prawa do topografii układu scalonego, wzory użytkowe oraz nazwy handlowe. Nowością jest również m.in. obowiązkowe stosowanie procedury umożliwiającej zniszczenie pewnych towarów bez jakiegokolwiek obowiązku wszczynania postępowania w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone.
Tagi: prawa autorskie, prawo celne, Rada Europy, własność intelektualna
Autor: A.K.
Data: 11 lipca 2013