· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Łatwiej będzie o patenty o znaki towarowe.


    Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, w założeniach zaproponowano zmiany przepisów dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz procedury postępowania przed Urzędem Patentowym. Uwzględniają one wymogi międzynarodowe, wynikające z konieczności stosowania przez Polskę zapisów Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych. Dokument dostosowuje też prawo krajowe do orzecznictwa polskich sądów, a także wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących prawa własności przemysłowej. Istotne zmiany dotyczą znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Wprowadzono możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie do Urzędu Patentowego znaku towarowego i wzoru przemysłowego oraz zwiększenie wysokości tego zwolnienia ponad to, co jest obecnie stosowane w stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych. Obecnie nie można ubiegać się o częściowe zwolnienie z takiej opłaty. Możliwość taka istnieje jedynie w stosunku do wynalazku i wzoru użytkowego. Ponadto, w stosunku do znaków towarowych, zaproponowano wprowadzenie instytucji tzw. listów zgody, czyli systemu środków ulgowych, gdy zgłaszający lub właściciel znaku nie dotrzymał terminów procesowych. Przewidziano wprowadzenie bardziej preferencyjnego niż w chwili obecnej okresu, w jakim strona może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu na dokonanie czynności procesowej, jeśli uchybienie nastąpiło nie z jej winy.
Tagi: CIR, patent, prawo własności, Unia Europejska, Urząd Patentowy RP
Autor: A.K.
Data: 23 lipca 2013