· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Prawo prasowe: nie zarejestrowanie czasopisma jest wykroczeniem.


    Od 19 lipca 2013r. redaktorowi naczelnemu nie grozi ograniczenie wolności, gdy nie zarejestruje czasopisma. Może jedynie zapłacić grzywnę w wysokości 5 tyś. złotych.
    Nowelizacja ustawy Prawo prasowe została uchwalona w związku z koniecznością dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 r. Trybunał orzekł wtedy, że karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za brak rejestracji czasopism jest niekonstytucyjne, bo sankcja karna jest zbyt rygorystyczna. Niedopełnienie rejestracji czasopisma nie będzie już - jak do tej pory - występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, lecz jedynie wykroczeniem, za które sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Sprawy dotyczące braku rejestracji podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a określone w art. 47-49a oraz o przestępstwa popełnione w prasie - przez sąd rejonowy. Chodzi o takie naruszenia jak uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego albo listu gończego. Dobrem chronionym jest w tym przypadku „interes publiczny polegający na informowaniu społeczeństwa w prasie o komunikatach urzędowych, ogłoszeniach sądowych oraz listy gończe.
Tagi: grzywna, Trybunał Konstytucyjny, wolności obywatelskie, wykroczenie
Autor: A.K.
Data: 26 lipca 2013