· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Internauci walczą o dostęp do tańszych leków dla seniorów.


    Już 18 000 listów do Inspektorów Farmaceutycznych wysłali internauci w ramach kampanii „Pozwólcie pomagać”, wyrażając sprzeciw wobec niejasnego prawa i krzywdzących seniorów i organizatorów Programu 60+ interpretacji art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Inicjatorzy akcji wspólnie z internautami apelują, by interpretacje prawa nie uderzały w osoby starsze i nie ukrócały inicjatyw pozwalających na zmniejszanie kosztów lekoterapii seniorów. Liczne próby nawiązania kontaktu z urzędnikami nie doprowadziły do dialogu, inspektorzy milczą.

Obowiązujący od 1,5 roku zapis w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zakazujący aptekom reklamy nie precyzuje tego, co jest reklamą, a co nie. Ciężar interpretacji spada na barki Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych, co nastręcza urzędnikom wiele trudności. Skutkuje to niekiedy tak szeroką interpretacją zapisu, że w konsekwencji zakazuje prowadzenia jakichkolwiek działań propacjenckich i informacyjnych wobec klientów. By stanąć po stronie 7-milionowej grupy seniorów i pomóc im taniej leczyć się w Programie 60+, wystarczy kliknąć w przycisk „Popieram” na stronie www.pozwolciepomagac.pl Do protestu dołączyły już tysiące internautów.

Nie każdego emeryta stać na zakup leków na receptę przepisanych przez lekarza. Wysokie koszty przewlekłych lekoterapii to wciąż duży kłopot dla seniorów. Tym bardziej dziwią takie interpretacje przepisu o zakazie reklamy aptek, które uderzają w programy pacjenckie, edukujące i umożliwiające obniżenie kosztów leczenia. Jako społeczeństwo powinniśmy zapewnić seniorom możliwość wykupienia wszystkich leków przepisanych przez lekarzy. Jeśli takie działania prowadzi państwo – przyklaśnijmy im, jeśli instytucje społeczne – popierajmy, jeśli firmy prywatne – nie przeszkadzajmy i nie utrudniajmy! Cieszymy się, że kolejna ważna grupa – internauci, poparła naszą inicjatywę i zaangażowała się w wysyłkę listów do Inspektorów Farmaceutycznych – komentuje Karolina Bartoszek, Dyrektor Zespołu ds. Najniższych Cen w Programie 60+.

W liście do Inspektorów Farmaceutycznych wysyłanym przez internautów czytamy: Czy godzi w interes starszych pacjentów to, że wiedzą, gdzie mogą kupić tanie leki? Czy godzi to w interes państwa? A może godzi w interesy tych aptek, które drogo sprzedają leki seniorom? Zgodzimy się przecież co do tego, że celem ministerstwa wprowadzającego ustawę nie było likwidowanie działań, które pomagają seniorom wykupić lekarstwa i zwiększają świadomość pacjencką. (…) Zaprotestujmy wspólnie przeciwko nieostrym przepisom. (…) Doceńmy wszystkie działania, które zmierzają do obniżenia kosztów leczenia osób starszych.

Inicjatorzy kampanii apelują, aby wszyscy interesariusze zaangażowali się we wspólne działania. Potrzeba koalicji różnych aptek i różnych właścicieli, współpracy samorządu aptekarskiego, inspekcji farmaceutycznej. Potrzeba wspólnego wysiłku, by otoczyć opieką seniorów - naszych i Państwa rodziców, naszych i Państwa dziadków. W obronie praw seniorów stanęli internauci, którzy tak komentują problem: „Bardzo przykre jest to, że urzędnikami są córki i synowie seniorów i zapominają, że też będą seniorami...", "Popierajmy i pomagajmy! Wszak wszystkich nas, prędzej czy później, starość czeka…", "Popieram wszelkie akcje które będą miały na celu wsparcie i aktywizację ludzi w podeszłym wieku".
 
Inicjatywę popiera także socjolog zajmująca się problematyką starzenia się i starości dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego: kampania „Pozwólcie pomagać” porusza bardzo ważny problem społeczny, służąc zwiększeniu upodmiotowienia osób starszych. Mam nadzieję, że planowane przedsięwzięcia przyczynią się do tego, aby głos i opinie seniorów stały się bardziej słyszalne dla wszystkich podmiotów, w tym administracyjnych.
Tagi: inspektorzy, internauci, ISNS UW, prawo farmaceutyczne, urzędnicy
Autor: Anna Wrzosk
Data: 29 lipca 2013