· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Więcej praw dla cudzoziemców w nowej ustawie.


    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach. Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, nowy projekt ustawy o cudzoziemcach zawiera systemowe zmiany zgodne z kierunkami polskiej polityki migracyjnej. Proponuje wiele rozwiązań ułatwiających cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium naszego kraju oraz wprowadza przepisy zapobiegające sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce. W projekcie ustawy uporządkowano problematykę związaną z pobytem cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość. Na szczególną uwagę zasługuje dział regulujący kwestię zezwoleń na pobyt czasowy, który podzielono na część ogólną oraz podrozdziały regulujące poszczególne cele pobytu cudzoziemców w Polsce. Uproszczono nazwy zezwoleń pobytowych: nazwa „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony” została zastąpiona nazwą „zezwolenie na pobyt czasowy”, a nazwa „zezwolenie na osiedlenie się” nazwą „zezwolenie na pobyt stały”. Nowe przepisy przewidują także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych. Zniesiono obowiązek posiadania przepustek marynarskich przez członków załóg cywilnych statków morskich.
Tagi: cudzoziemcy, Rada Ministrów, zezwolenie
Autor: A.K.
Data: 30 lipca 2013