· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Koniec użytkowania wieczystego?


    Wprowadzona 14 lipca 1961 r. ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach użytkowanie wieczyste chyli się ku końcowi. Użytkowanie wieczyste jest instytucją, która w praktyce (w takiej skali) istnieje tylko w Polsce. Ustawa ta stanowiła odpowiedź na zwiększający się popyt na grunty i lokale w miastach, a jednocześnie dzięki niej możliwe było zachowanie charakteru gospodarki społecznej - socjalistycznej i utrzymanie prawa własności w rękach państwa.
    Propozycja PiS, poparta przez PO, SLD i PSL, by automatycznie przekształcić użytkowanie w prawo własności może zakończyć istnienie tej instytucji. Już od kilku lat istnieje możliwość, by przekształcić użtykowanie w prawo własności. Obecne rozwiązania zakładają 50% bonifikatę od wartości ograniczonego prawa rzeczowego, a z każdym kolejnym skończonym rokiem umowy bonifikata zwiększa się o 1%. Maksymalna wartość "obniżki" na własnościowe prawo do gruntu wynosi 90%.
    Propozycja, która pojawia się na pół roku przed wyborami niewątpliwie jest zagraniem wyborczym, ale ma też drugie dno. Przeprowadzona ostatnio przez gminy (a przede wszystkim miasta) aktualizacja wartości gruntów spowodowała wielokrotną podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste. W skrajnych przypadkach wzrost opłat sięgał kilku tysięcy procent.
    Za przykład może posłużyć 50 metrowe mieszkanie w jednej z warszawskich spółdzielni. Do czasu aktualizacji opłata za użytkowanie wieczyste oscylowała poniżej 200 zł za część gruntu przypadającą pod lokal. Po podwyżce wzrosła do niemal 2 900 zł...
Opisywana wyżej ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dobrym rozwiązaniem, ale tylko dla części jej adresatów. Najlepiej sprawdza się w przypadkach, w których występuje tylko jeden uprawniony do użytkowania wieczystego. W przypadku, gdy takich osób jest więcej, do przekształcenia wymagana jest zgoda wszystkich takich podmiotów oraz chęć uiszczenia opłaty za przekształcenie, które w przypdaku np. 120 metrowego lokalu wiązałoby się z opłatą rzędu nawet 60 000 tysięcy złotych (przy założeniu 50% bonifikaty). W praktyce więc dla większych spóldzielni mieszkaniowych czy wspólnot przekształcenie stawało się niemożliwe - wystarczy weto jednego uprawnionego.
    Projekt nowej ustawy ma być teraz dopracowywany w komisjach sejmowych. Zgodnie z nim prawo własności przekazywane byłoby za niską opłatą. PiS proponuje, by opłata stanowiła sumę opłat rocznych za użytkowanie wieczyste od 2012 r. do końca umowy, ale po stawkach nie wyższych niż za 2011 r. Można się będzie z gminą rozliczyć od razu albo płacić jej stawkę za 2011 rok aż do końca umowy o użytkowanie wieczyste.
   Dzięki temu, jak wskazują autorzy ustawy, w przypadku osób bogatszych problem użytkownia wieczystego rozwiązałby się raz na zawsze. Natomiast osoby biedniejsze musiałyby doczekać do końca okresu umownego.
Tagi: prawo własności, przekształcania własnościowe, spółdzielczość mieszkaniowa, użytkowanie wieczyste
Autor: K.CH.
Data: 06 marca 2011