· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Czas na mediacje?


    Na pewno tak. Na tle krajów europejskich procent spraw sądowych załatwianych polubownie w Polsce jest wyjątkowo nikły. Tymczasem na drodze mediacji da się załatwić szybciej, sprawniej i taniej bardzo wiele spraw i sporów sądowych. Do mediacji nadają się zarówno sprawy i spory: cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, czy pracownicze. Dotyczące dorosłych i nieletnich. Spory między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
   Nie dziwi więc, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi dość szeroką akcję uświadamiającą w środowiskach sądowych i w wyższych uczelniach. Nie dziwi też to, że uczelnie dostrzegły swe szanse na pozyskanie środków Unii Europejskiej na potrzeby szkoleń mediatorów, czy na potrzeby utworzenia studiów podyplomowych w tym zakresie.  Miejmy tylko nadzieję, ze owe studia i szkolenia nie zejdą poniżej pewnego poziomu. Od stopnia wykształcenia mediatorów będzie zależeć stopień oceny tej profesji, w Polsce jeszcze niezbyt popularnej. A także stopień  poprawy fatalnej kondycji polskiego sądownictwa.
Tagi: mediacje, Ministerstwo Sprawiedliwości, sądownictwo, Unia Europejska
Autor: Z.L.
Data: 19 sierpnia 2013