· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Znieważanie organów konstytucyjnych będzie bezkarne.


    Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Wynika z niego, że natomiast organy jednoosobowe, np. policjanci, nauczyciele, będą chronione na zasadach identycznych, jak inni funkcjonariusze publiczni i na podstawie przepisów dotyczących wszystkich obywateli. Obecnie istnieje przepis przewidujący karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat dla osoby, która publicznie znieważyła lub poniżyła organ konstytucyjny RP. Jak przypomniało po posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu, powodem uchylenia tego przepisu jest powszechne uznanie prawa do krytyki organów demokratycznego państwa i pełnego wyrażania poglądów na temat ich funkcjonowania. - Również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa wymaga, aby granice dopuszczalnej krytyki dotyczące polityków były szersze niż w przypadku osób prywatnych. Wolność wypowiedzi w sprawach publicznych nie może być naruszana. Interes państwa wymaga prowadzenia nieskrępowanej, otwartej debaty politycznej - napisano w uzasadnieniu do projektu.
Tagi: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Rada Ministrów, RCL, Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny
Autor: A.K.
Data: 20 sierpnia 2013