· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Odpis z księgi wieczystej także przez internet.    Wprowadzenie możliwości uzyskania odpisów ksiąg wieczystych za pośrednictwem sieci Internet i nadanie wydrukom tych dokumentów mocy dokumentów wydawanych przez sąd- to najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
 
   Ustawa ta stanowi kolejny etap realizacji przedsięwzięcia „Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych”, będącego częścią projektu „Wprowadzenie e-usług w wymiarze sprawiedliwości”. Jak wynika z nowelizacji udzielaniem informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych zajmować się będzie – tak jak dotychczas – Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych posiadająca ekspozytury przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. W ustawie zmieniającej, obok obecnie występujących w obrocie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej, przewidziano możliwość uzyskania kolejnego rodzaju dokumentu – wyciągu z księgi wieczystej. Ten nowy rodzaj dokumentu pozwoli uzyskać wnioskodawcom konkretne potrzebne im informacje z danej księgi wieczystej, a nie, tak jak dotychczas, tylko odpis zawierający wszystkie dane wpisane do księgi wieczystej. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.
Tagi: e-usługi, hipoteka, Internet, księgi wieczyste
Autor: A.K.
Data: 29 sierpnia 2013