· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ostrożnie ze specustawami (przy okazji EURO 2012)


 
    Sprawa dotyczyła budowy linii wysokiego napięcia, które mają zapewnić Poznaniowi oraz okolicznym miastom bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w aspekcie EURO 2012. Te elementy infrastruktury energetycznej zostały zlokalizowane, a pozwolenia budowlane wydane na podstawie specustaw. Miejsce rozmieszczenia linii wzbudziło sprzeciw użytkowników okolicznych gruntów i sprawa trafiła do WSA. Sędziowie z Poznańskiego WSA uchylili pozwolenia na budowę wydane przez inspektora nadzoru budowlanego.
    Precedensowy charakter wyroku polega na tym, że specustawa związana z mistrzostwami Europy w piłce nożnej miała wprowadzać tryb pozwoleń, które byłyby niewzruszalne. Stało się jednak zupełnie przeciwnie niż zakładał ustawodawca. Sądy odnalazły swoje właściwości w sprawach związanych z tą ustawą. Tym samym można się spodziewać, że coraz więcej inwestycji może zostać wstrzymanych przez zaskarżenia do sądownictwa administracyjnego.
    Specustawa przewiduje, że decyzje administracyjne wydane dla przedsięwzięć Euro 2012 podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycję można więc rozpocząć, zanim decyzja stanie się ostateczna. Ustawodawca chciał, by podważenie decyzji ostatecznej po rozpoczęciu budowy było niemożliwe. Okazało się inaczej. NSA uznał, iż ustawa Euro 2012 nie zabrania sądowi uchylenia decyzji organu wyższej instancji.
    Należy jednak pamiętać, że w uzasadnieniu sam Sąd zaznaczył, że ma prawo jedynie uchylić jedynie decyzje organu II instancji, pierwsza decyzja pozostaje w mocy i jest praktycznie nieodwołalna.
    W przypadku gdy organ wyższej instancji wyda inną decyzję niż ten niższej lub gdy ta wyższej zostanie uchylona, pojawia się sprawa legalizacji rozpoczętych już robót, lub długa droga urzędowa mająca na celu zmianę treści decyzji.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: EURO 2012, inwestycje budowlane, pozwolenie na budowę, specustawa
Autor: K.CH.
Data: 09 marca 2011