· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowe uprawnienia i nowe ograniczenia dla cudzoziemców

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. To efekt unijnej dyrektywy, którą Polska ma wprowadzić najpóźniej do 21 grudnia tego roku. Zgodnie z nowelą warunek zagrożenia nie zostanie spełniony, jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia cudzoziemca nie istnieją okoliczności uzasadniające jego obawę przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, a sam zainteresowany będzie mógł się przemieścić w to miejsce i w nim zamieszkać. Taką możliwość nazywa się alternatywą ucieczki wewnętrznej. W nowych przepisach pojawia się też zastrzeżenie, że w sytuacji, w której nadano status uchodźcy lub udzielono  ochrony uzupełniającej małoletniemu bez opieki, szef urzędu decydującego o statusie w miarę możliwości powinien rozpocząć poszukiwania krewnych małego cudzoziemca. Jeżeli poszukiwania zostały rozpoczęte na etapie postępowania uchodźczego, muszą być kontynuowane aż do chwili podjęcia decyzji.
Tagi: cudzoziemcy, dyrektywa UE, nowelizacja, uchodźcy
Autor: A.K.
Data: 10 września 2013