· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Trochę mniej podsłuchów w ubiegłym roku.

 
    Informacje te przedstawił pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz, który wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Spraw Służb Specjalnych. Przedstawił na nim coroczną Informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Z informacji wynika, że w 2012 r. Prokurator Generalny i prokuratorzy okręgowi otrzymali od wszystkich uprawnionych organów (Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) wnioski o  zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 4206 osób. Jest to o 982 osób mniej niż w 2011 r., albowiem wówczas wnioskami objęto 5188 osób i mniej o 2517 niż w 2010 r., kiedy wnioskami objęto 6723 osoby.
Tagi: CBA, GIKS, podsłuchy, prawa człowieka, Prokurator Generalny
Autor: A.K.
Data: 23 września 2013