· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zamówienia publiczne niezgodne z przepisami


    Naruszenia nie dotyczą tylko przetargów. Niestety odnotowano również wzrost naruszeń w zamówieniach. W roku 2009 kontrole wykazały, że 36% zamówień naruszało prawo, w roku ubiegłym było to już 45%... Jednakże, gdyby porównać wielkość tych zamówień – w 2009 zamówiono za ok. 40 mld zł, podczas gdy w roku 2010 za niemalże 80 – to wzrost nieprawidłowości jest w pewnej mierze wytłumaczalny i akceptowalny.

   Jednym z częstszych błędów organów, jakie zauważył Prezez UZP, było przeprowadzenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, kiedy przepisy zdecydowanie wskazywały na tryb przetargu.

    Za przykład takiego błędnego zamówienia może posłużyć wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Budowa Drugiego Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym wraz z infrastrukturą o wartości 5,5 mln złotych. W tym przypadku przedsiębiorca-projektant został wskazany z wolnej ręki mimo jasnych przepisów regulujących materię zamówień projektów architektoniczno-konstrukcyjnych. Ponieważ zamówienie nie zostało podzielone na etapy, projektant zmonopolizował zamówienie i summa summarum wartość jego pracy wzrosła o ponad 4 mln złotych do 9,85 mln.

    W raporcie Prezesa UZP można takich przykładów znaleźć więcej i często właśnie wiążą się z zamówieniami z wolnej ręki, których koszt rósł znacznie w czasie negocjacji wobec kwoty przygotowanej wstępnie. Na pocieszenie, można zauważyć zdecydowany wzrost poprawnie przeprowadzonych przetargów w obszarze największych zamównień tj. takich, których wartość przekracza 10 mln przy zamówieniach na towary i usługi, oraz 20 mln przy inwestycjach budowalnych. Takie statystyki należy tłumaczyć tym, że największe i najdroższe zamówienia podlegają obowiązkowej kontroli (badanie wewnętrzne + audyt), natomiast mniejsze zamówiena są kontrolowane jedynie wyrywkowo, co zwiększa szanse zamawiających na złamanie procedur i uniknięcie odpowiedzialności. Wzrósł również odsetek zaleceń pokontrolnych, których celem ma być regulacja zarówno celująca w przyszłość, jak i odnosząca się do konkretenego przypadku.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: audyt, procedury kontrolne, przetarg, tryb, UE, UZP, wolnej ręki, zamówienia publiczne
Autor: K.CH.
Data: 14 marca 2011