· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Komornik w porozumieniu z bankiem zajmie konto przez internet.


    Rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego stanowi kolejny etap informatyzacji. Wcześniej wprowadzono elektroniczne postępowanie upominawcze i tzw. elektroniczny protokół. Najnowszy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości  nawiązuje do tych regulacji poprzez wykorzystanie sprawdzonych już w praktyce rozwiązań prawno – informatycznych. Wykorzystanie regulacji elektronicznego postępowania upominawczego przyczynia się nie tylko do zachowania spójności rozwiązań prawno – informatycznych na gruncie postępowania cywilnego, ale, przede wszystkim, rozwiewa wiele wątpliwości co do efektywnego sposobu informatyzacji.
W projekcie ustawy zaproponowano następujące zmiany w prawie postępowania cywilnego:
- wprowadzenie tzw. elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego zamiast tradycyjnego bankowego tytułu egzekucyjnego i, w ślad za tym, zinformatyzowanie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu;
- zinformatyzowanie procedury zajęcia rachunku bankowego przez komornika;
- ustanowienie na potrzeby postępowania sądowego publicznych baz danych zawodowych pełnomocników;
- wprowadzenie tzw. posiedzenia jawnego na odległość,
- wprowadzenie dodatkowych instrumentów procesowych dla powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
- umożliwienie stosowania komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu nakazowym;
- wprowadzenie rozwiązań z zakresu informatyzacji postępowania sądowego w międzynarodowym prawie postępowania cywilnego.
Tagi: komornik, Ministerstwo Sprawiedliwości, postępowanie sądowe
Autor: A.K.
Data: 17 października 2013