· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

TK: wyciąg bankowy to zwykły dokument

    W wyniku pytania prawnego skierowanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu do Trybunału Konstytucyjnego księgi rachunkowe banku oraz wyciągi straciły moc dokumentu urzędowego. Takie orzeczenie zapadło na rozprawie w sprawie o sygnaturze P 7/09. 

     Tym samym dzięki uprawnieniu wynikającemu z artykułu 193 Konstytucji moc prawną stracił art. 95 ust.1 zdanie pierwsze ustawy Prawo Bankowe. Wyrok odniósł się również do przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, które regulowały tę samą kwestię. Zdaniem TK nadanie dokumentom wydawanym przez prywatne podmioty rangi dokumentów urzędowych jest sprzeczne z podstawowymi zasadami Konstytucji oraz z zasadą równości stron w procesie cywilnym.

     Argumentując swój wyrok, TK podniósł, że obecny stan prawny często doprowadzał do sytuacji, w której osoba pozwana musiała dowodzić swojej niewinności, a powód, jeżeli był bankiem, był de facto zwolniony ze swojego obowiązku. Jako dodatkowy argument Trybunał przy aleji Szucha wskazał na zachwianie między tym, co publiczne, a sferą kompetencji podmiotów prywatnych.

    Urzędowa moc dokumentów wiąże się z wykonywaniem władzy publicznej, a nie z działalnością podmiotów prywatnych, jakimi są banki – podkreśliła sędzia Maria Gintowt-Jankowicz.

     W komunikacie prasowym TK podał : "Uprzywilejowanie ksiąg bankowych i wyciągów z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym prowadzi do naruszenia zarówno zasady równości stron w procesie, jak i zasady sprawiedliwości społecznej wywodzonej z art. 2 konstytucji (...) Wyrok odnosi się do sporów banków z klientami". Trybunał swoją argumentację wsparł również normami z art. 76 Konstytucji, które mówią o ochronie praw konsumenta. Zdaniem składu sędziowskiego przywilej banków dawał nadmierną przewagę bankom, czyli podmiotom profesjonalnym, wobec konsumenta, który powinien podlegać szczególnej ochronie prawnej.Strona: [1] 2 3 czytaj dalej »


Tagi: banki, dłużnik, hipoteka, księgi wieczyste, Prawo Bankowe, wierzyciel, wierzytelność, wyciąg bankowy
Autor: K.CH.
Data: 18 marca 2011