· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zmarnowana okazja, by rzucić światło na zbrodnię katyńską.


Komunikat  Amnesty International.

    Niektórzy spośród krewnych ponad 20 000 polski jeńców wojennych i cywilów, którzy w 1940 roku zostali zamordowani w Katyniu, wnieśli skargę przeciwko Rosji. Trybunał uznał jednak, że nie jest w stanie określić prawidłowości wcześniejszego śledztwa dotyczącego zbrodni, ponieważ miała ona miejsce przed przyjęciem  Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w 1950 r. .

   - Rosyjskie władze posiadają bogate informacje o miejscach, gdzie znajdują się ciała ofiar, o okolicznościach zbrodni, a także o tożsamości zamordowanych osób. Mają obowiązek wobec krewnych ofiar ujawnić pełną prawdę o tym, co się wydarzyło w Katyniu – powiedział Michael Bochenek, Dyrektor Amnesty International ds. Polityki i Prawa. - Po rozpoczęciu na początku lat 90. śledztwa włądze rosyjskie powoływały się na wątpliwy interes i bezpieczeństwo narodowe, by uzasadnić trzymanie w tajemnicy ustaleń, a następnie zamknięcie śledztwa bez poinformowania o jego wynikach krewnych ofiar.
- Jaki możliwy interes i sprawy bezpieczeństwa narodowego uzasadniają trzymanie w tajemnicy 44 tomów z dowodami dotyczącymi 70-letniej zbrodni? Organizacja Amnesty International wielokrotnie przypominała rządom, że używanie tajemnicy i bezpieczeństwa narodowego nie jest zgodnym z prawem uzasadnieniem odrzucenia zobowiązań przewidzianych prawem międzynarodowym.

    W 2007 roku 15 krewnych osób, które zginęły w Katyniu, złożyło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie prawidłowości przebiegu śledztwa prowadzonego przez rosyjskie władze w sprawie zbrodni, która miała miejsce w 1940 roku. Ich krewni byli wśród        22 000 polskich oficerów, policjantów i urzędników, których, w wyniku inwazji Armii Czerwonej na Polskę w 1939 roku, wzięto do sowieckich obozów i więzień. Zostali oni następnie w kwietniu i maju 1940 roku bez procesu zabici przez NKWD. Uważa się, że większość z nich pochowano w masowych grobach w lesie katyńskim w zachodniej Rosji.


Więcej informacji:
Marcin Leszczyński Specjalista ds. Mediów/Media Officer Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2 00-672 Warszawa tel. +48 (22) 827 60 00 kom. +48 691 357 935
marcin.leszczynski@amnesty.org.pl www.amnesty.org.pl
Tagi: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katyń, śledztwo, zbrodnia
Autor: Amnesty International
Data: 22 października 2013