· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Po atakach amerykańskich dronów w Pakistanie.

Amnesty International wzywa:

Władze USA do:

    Publicznego ujawnienia faktów i podstaw prawnych do ataków dronów prowadzonych w Pakistanie oraz informacji o prowadzonych śledztwach w sprawie śmierci w wyniku ataków dronów.
    Zagwarantowania natychmiastowego, całościowego, niezależnego i bezstronnego dochodzenia we wszystkich sprawach, gdzie istnieje powód do podejrzeń, że śmierć nastąpiła wskutek ataku dronów.
    Doprowadzenia do uczciwych, publicznych procesów winnych bezprawnych ataków dronów, bez uciekania się do kary śmierci.
    Zapewnienienia ofiarom bezprawnych ataków dronów, włączając ich rodziny, skutecznego dostępu do systemu sprawiedliwości, odszkodowań i innych zadośćuczynień.

Władze Pakistanu do:

     Zapewnienia odpowiedniego dostępu do sądu i reparacji sądowych ofiarom ataków dronów i sił pakistańskich oraz dążenia do uzyskania reparacji wojennych i innych zodośćuczynień za ataki dronów od władz USA.
    Postawienie przed sądem i przeprowadzaniem uczciwych procesów, bez wyroku kary śmierci, na podstawie odpowiedzialności indywidualnej za pogwałcenie podstawowych praw człowieka w północnym Waziristanie. Sprawiedliwość powinna dosięgnąć odpowiedzialnych za ataki dronów, ataki pakistańskich sił zbrojnych czy grup takich jak Talibowie czy Al-Kaida.
    Podania do wiadomości publicznej i ujawnienie informacji na temat wszystkich ataków dronów, których władze pakistańskie są świadome, a także informacji o ofiarach i pomocy zapewnionej ofiarom.

Społeczność międzynarodową do:

    Sprzeciwu wobec programu dronów i innych śmiertelnych ataków, które naruszają prawo międzynarodowe oraz wezwania USA i Pakistanu do podjęcia środków wymienionych powyżej. Państwa powinny oficjalnie zaprotestować, kiedy śmiercionośna siła jest bezrawnie używana przez USA lub inne kraje oraz dążyć do zadośćuczynienia za niezgodne z prawem międzynarodowym działania.
    Powstrzymania się od brania udziału w jakikolwiek sposób w programie dronów prowadzonym przez USA, który pogwałca prawo międzynarodowe, w tym powstrzymania się od dzielenia się informacjami i zasobami.


Więcej informacji:
Marcin Leszczyński Specjalista ds. Mediów/Media Officer Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2 00-672 Warszawa tel. +48 (22) 827 60 00 kom. +48 691 357 935
marcin.leszczynski@amnesty.org.pl www.amnesty.org.pl
Tagi: kara śmierci, prawa człowieka, prawo międzynarodowe
Autor: Amnesty International
Data: 25 października 2013