· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Weksel - jak to działa?


    Weksel to papier wartościowy, który służy do zabezpieczania wierzytelności. Jest on instytucją prawa cywilnego (uregulowaną w ustawie pozakodeksowej - ustawa Prawo Wekslowe z 1936 roku), za pomocą którego reminent (osoba oczekująca zapłaty) może skutecznie i bezwarunkowo dochodzić należności od trasata. Podstawową cechą wyróżniającą weksel jest jego oderwanie od rzeczywistości, tzw. bezkauzalność. Oznacza to, że zapłata weksla (jego wykupienie) nie jest związane z przyczynami, dla których został on podpisany. Dlatego też weksel nie może być obarczony żadnymi warunkami, które są charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych.

    Do 1 stycznia 2007 roku weksle były wystawiane na specjalnych formularzach (tzw. blankietach wekslowych), które można było nabyć w urzędach skarbowych za opłatą. Obecnie te dokumenty są wolne od ograniczeń formalno-administracyjnych i mogą być sporządzane odręcznie, komputerowo czy też być wypisywane na blankietach, które pozostają w obiegu danego przedsiębiorstwa czy też np. notariusza.

    Do ważności weksla potrzebne jest spełnienie rygoru pisemności (ze skutkiem ad solemnitatem - skutkiem nieważności bezwzględnej) oraz uwzględnienie w dokumencie 8 koniecznych elementów:

   1. nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;

   2. polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

   3. nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);

   4. oznaczenie terminu płatności;

   5. oznaczenie miejsca płatności;

   6. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

   7. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;

   8. podpis wystawcy weksla.

    Obecnie najczęściej występującą formą jest weksel własny, czyli papier wartościowy wystawiany na zlecenie wierzyciela. Osoba, która umieściła swój podpis na wekslu jest prawnie zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu. Jaka jest zatem praktyczna różnica między tą formą, a zwykłym oświadczeniem czy też umową pożyczki? Po co instytucji finansowej takie zabezpieczenie?Strona: [1] 2 3 czytaj dalej »


Tagi: kredyt, papier wartościowy, pożyczka, prawo wekslowe, trasat, weksel
Autor: K.CH.
Data: 28 marca 2011