· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

NIK nie dostanie uprawnień śledczych.


    Obecnie NIK może jedynie zawiadomić organy ścigania o wykryciu wykroczeń lub przestępstw. Solidarna Polska chciała, by inspektorzy, którzy zebrali dowody podczas kontroli, mogli prowadzić postępowania w sprawach o wykroczenia i przestępstwa karne na takich zasadach, jak robi to policja. Izba miała uzyskać uprawnienia śledcze i wyjaśniające jedynie w sprawach wykrytych w trakcie swoich kontroli. NIK miała mieć takie uprawnienie, a nie być do tego zobligowana. W zamyśle klubu zmiany miały poprawić skuteczność śledczą wobec wyników kontroli NIK.
Tagi: NIK, policja, śledztwa
Autor: A.K.
Data: 04 listopada 2013