· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Kurator oświaty nie będzie mógł być radnym.


    Zgodnie z nowelizacją nie będzie można łączyć stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego (w radzie gminy, powiatu albo w sejmiku wojewódzkim). Osoby, które w chwili wejścia w życie tego przepisu będą zajmowały stanowisko kuratora albo wicekuratora sprawując jednocześnie mandat radnego, będą mogły łączyć te funkcje do czasu wygaśnięcia ich mandatu lub odwołania ze stanowiska. Wprowadzenie (...) ograniczenia jest zasadne m.in. ze względu na sprzeczność interesów wynikających z ustawowych zadań nałożonych na osoby pełniące określone funkcje, lub zagrożenie, że wypełnienie obowiązków na jednym z zajmowanych stanowisk będzie miało wpływ na decyzje podejmowane w związku z innym stanowiskiem lub urzędem- widnieje na stronie prezydenta. Ma to związek z tym, że kurator sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do organów prowadzących szkoły publiczne, czyli samorządów.
Tagi: kurator, nowelizacja, radny, samorządy
Autor: A.K.
Data: 12 listopada 2013