· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wyłączenie CBŚ ze struktur policji.


    W kwietniu, kiedy stanowisko dyrektora CBŚ objął nadinsp. Igor Parfieniuk, opublikowano nowy regulamin Komendy Głównej Policji. Do zadań Biura włączono wówczas zwalczanie handlu ludźmi i uprowadzeń dla okupu. Następnym etapem reorganizacji komendy głównej ma być wyłączenie CBŚ ze struktur KGP i powstanie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej policji o ogólnokrajowym zasięgu działania. Centralne Biuro Śledcze KGP, zajmujące się problematyką przestępczości zorganizowanej, stanowi jedynie wewnętrzną komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji. (...) Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w policji, pozwalających na skuteczniejszą walkę z tym groźnym zjawiskiem - wskazano w uzasadnieniu projektu. Po wydzieleniu Biuro ma zostać wzmocnione ponad 200 etatami z KGP. Obecnie w KGP jest niecałe 4,4 tys. stanowisk, z tego CBŚ liczy około 2 tys.
Tagi: CBŚ, KGP, policja, przestępczość zorganizowana
Autor: A.K.
Data: 13 listopada 2013