· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Od nowego roku powszechniejsze karty bankomatowe.


    Ustawa określa podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych. Celem ustawy jest wprowadzenie do ustawy o usługach płatniczych podstawowych zasad funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych. Zmiany wprowadzane ustawą mają służyć rozwojowi obrotu bezgotówkowego i zwiększeniu dostępności konsumentów do nowoczesnych instrumentów płatniczych poprzez wzmocnienie konkurencyjności na rynku kartowym. Do ustawy o usługach płatniczych wprowadzono definicje: krajowej transakcji płatniczej, opłaty intercharge, organizacji kartowej i wydawcy karty płatniczej. Opłata interchange to należność pobierana przez bank wydający kartę przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty. Do rozdziału III ustawy „Prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich” dodano regulację art. 38a, w której określono maksymalną stawkę opłaty interchange. Nie może ona przekroczyć 0,5% wartości jednostkowej transakcji przy użyciu karty płatniczej. Jednocześnie w przypadku ustalenia w umowie wyższej stawki opłaty interchange stosować należy maksymalną stawkę ustawową. Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty interchange nie znajdzie zastosowania w przypadku organizacji kartowej, która rozpoczyna działalność, w okresie 3 lat od rozpoczęcia działalności. Regulacja ta służyć ma jako zachęta do tworzenia nowych organizacji kartowych. Ustawa nałożyła również nowe obowiązki informacyjne zarówno na organizacje kartowe, jak i na wydawców kart płatniczych oraz na agentów rozliczeniowych.  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r., organizacja kartowa, wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi zostali zobowiązani do dostosowania swojej działalności, w tym zawartych umów, do przepisów ustawy.
Tagi: banki, e-płatności, karty płatnicze, ustawa
Autor: A.K.
Data: 15 listopada 2013