· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przeciw przemocy domowej.


   Bezpłatny, całodobowy telefon dla ofiar przemocy czy rządowe kampanie społeczne to tylko niektóre rozwiązania, które gwarantuje Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W światowym dniu przeciwko przemocy ze względu na płeć Amnesty International oraz Fundacja Feminoteka wzywają rząd do jak najszybszej jej ratyfikacji.

Zachęcamy do podpisywania się pod petycją do polskiego rządu, a także do wysyłania maili do posłów i posłanek z wezwaniem do wykorzystania wszystkich możliwych narzędzi, by przyspieszyć ratyfikację.

10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i jednocześnie finale corocznej akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, odbędzie się konferencja prasowa w Sejmie, na której przekazane zostaną podpisy pod petycją. Do akcji przyłączają się także Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Kobiet Konsola (Poznań), Lubuskie Stowarzyszenie Kobiet BABA

- Podpisz petycję i zachęć do tego trójkę swoich znajomych. Taki apel wysyłamy dziś do naszych odbiorców. Kwestia przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to nasza wspólna sprawa, musi to zrozumieć także polski rząd – przekonuje Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. Joanna Piotrowska, prezeska Feminoteki dodaje: – Szacuje się, że w Polsce od 700 tysięcy do miliona kobiet rocznie doświadcza przemocy seksualnej i fizycznej. 150 kobiet rocznie zostaje zamordowanych w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Tymczasem w Polsce nie mieliśmy rządowej kampanii społecznej na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej od 2005 roku! Ponad 80% sprawców przemocy dostaje wyroki w zawieszeniu, czyli de facto pozostają bezkarni. To tylko kilka powodów, dla których Konwencję trzeba ratyfikować. Osoby doświadczające przemocy potrzebują pomocy i wsparcia natychmiast, a społeczeństwo – młodzież i dorośli - edukacji przede wszystkim w zakresie profilaktyki przemocy.

Feminoteka przygotowała zestaw powodów, dla których powinniśmy stać się stroną Konwencji. Wśród nich: obowiązek utworzenia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania świadczącego porady w sprawie wszelkich form przemocy oraz zapewnienie osobom doświadczającym przemocy dostępu do usług z zakresu poradnictwa, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, edukacji, szkoleń czy pomocy w znalezieniu pracy. Ale także zobowiązanie państw do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na stereotypach. Ulotki te możesz przekazać posłom i posłankom ze swojego regionu.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 7 kwietnia 2011 roku, została podpisana przez Polskę w grudniu 2012 roku. Od tamtej pory nie ma informacji, co do terminu jej ratyfikacji.

Im więcej z nas włączy się do akcji, tym większe szanse na szybką ratyfikację Konwencji!
Więcej informacji:
Marcin Leszczyński Specjalista ds. Mediów/Media Officer Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2 00-672 Warszawa tel. +48 (22) 827 60 00 kom. +48 691 357 935
marcin.leszczynski@amnesty.org.pl www.amnesty.org.pl
Tagi: Konwecja Rady Europy, prawaczłowieka, przemoc, ratyfikacja, Rda Europy
Autor: Amnesty International
Data: 27 listopada 2013