· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Będą ułatwienia dla niepełnosprawnych w transporcie.


     Rada Ministrów przyjęła przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, zmiany, które określono w założeniach, wynikają z potrzeby wdrożenia do prawa polskiego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 181/2011 dotyczących praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Przepisy tego rozporządzenia są obowiązują we wszystkich państwach członkowskich od 1 marca 2013 r. i mają zastosowanie do usług przewozu autobusami w komunikacji regularnej na odległość powyżej 250 km. Określają m.in. prawa pasażerów autobusów i autokarów odnoszące się do: odszkodowań i pomocy w razie wypadków, prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do uzyskania pomocy w wyznaczonych terminalach, autokarach i autobusach oraz prawa do informacji dotyczących podróży (m.in. opóźnienia, zmiany trasy, odwołanie kursu autobusu). Przepisy unijne zobowiązują państwa członkowskie do wyznaczenia krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie tych przepisów, wyznaczenia terminali autobusowych i autokarowych, w których możliwe będzie udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz ustanowienia sankcji za ich naruszenie. Zgodnie z założeniami, za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia (UE) 181/2011 przewoźnik drogowy, właściciel terminalu, sprzedawca biletów, biuro podróży, organizator wycieczek będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł.   
Tagi: CIR, niepełnosprawny, Rada Ministrów, Unia Europejska
Autor: A.K.
Data: 02 grudnia 2013