· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Komunikat Amnesty International.

   

Konferencja10 grudnia, na zakończenie corocznej kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, Amnesty International i Fundacja Feminoteka przekazały prawie 11 tysięcy podpisów pod petycją żądającą jak najszybszej ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Podczas akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet Amnesty International i Fundacja Feminoteka prowadziły szereg wspólnych działań na rzecz ratyfikacji Konwencji. Pod petycją podpisało się 10913 osób. Organizacje zachęcały także do wysyłania maili do posłów i posłanek z apelem o wywieranie nacisku na rząd, by do ratyfikacji doszło jak najszybciej.

Amnesty International i Fundacja Feminoteka odbyły również spotkania z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Zespołem Parlamentarnym do spraw Równości Kobiet i Mężczyzn. Zaplanowano dalsze działania, które mają zapewnić, że temat walki z przemocą ze względu na płeć i przemocą domową będzie obecny w Sejmie nie tylko w związku z akcją 16 Dni czy 8 marca. 10 grudnia odbyła się w Sejmie konferencja prasowa podsumowująca wspólne działania.

Na konferencji prasowej w Sejmie, zorganizowanej przez wicemarszałkinię Wandę Nowicką, Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka, podkreślała: - Stereotypy płciowe są jedną z przyczyn przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Czas najwyższy, by Polska miała odwagę się z nimi zmierzyć i im przeciwdziałać. Czas także zacząć chronić ofiary przemocy a nie sprawców, którzy de facto pozostają w Polsce bezkarni, bo aż 80% wyroków za przemoc w rodzinie to wyroki w zawieszeniu.  Szansę na zmianę tej sytuacji daje nam Konwencja Rady Europy.

Dyrektorka Amnesty International Draginja Nadaždin podsumowała – Wolność od przemocy i dyskryminacji to kwestia praw człowieka, dlatego państwo powinno tworzyć i wdrażać odpowiednie mechanizmy prawne, by walczyć z przemocą, a także budować świadomość społeczną, by jej przeciwdziałać.

Oto zaledwie wybrane powody, dla których potrzebujemy Konwencji:
•    ponieważ nakłada na państwo obowiązek utworzenia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania świadczącego porady w sprawie reagowania na wszelkie formy przemocy;
•    ponieważ zobowiązuje państwo-stronę do prowadzenia systematycznych, antyprzemocowych kampanii edukacyjno-informacyjnych – ostatnia w Polsce kampania rządowa dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet miała miejsce w 2005 roku;
•    ponieważ zobowiązuje państwo do zapewnienia osobom doświadczającym przemocy dostępu do usług z zakresu poradnictwa, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, edukacji, szkoleń, pomocy w znalezieniu pracy, jak również wsparcia finansowego.

Organizacje dalej zbierają podpisy pod petycją i będą prowadzić działania aż do ostatecznej ratyfikacji Konwencji przez Polskę.


Im więcej z nas włączy się do akcji, tym większe szanse na szybką ratyfikację Konwencji!
Więcej informacji:
Marcin Leszczyński Specjalista ds. Mediów/Media Officer Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2 00-672 Warszawa tel. +48 (22) 827 60 00 kom. +48 691 357 935
marcin.leszczynski@amnesty.org.pl
Tagi: Amnesty International, konwencja, przemoc, ratyfikacja
Autor: Amnesty International
Data: 10 grudnia 2013