· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Będą zmiany w nadzorze nad instytucjami finansowymi.


    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, zmiany wprowadzone do projektu ustawy wynikają z konieczności wdrożenia do polskiego systemu prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE. Projektowana nowelizacja ustawy ma na celu dopasowanie do zmienionych przepisów wspólnotowych następujących definicji: konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego i nadzoru dodatkowego. Jedną ze zmian jest objęcie nadzorem uzupełniającym zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym. Nowe przepisy są bardziej elastyczne w zakresie parametrów wykorzystywanych do celów nadzoru, jago nakładania, ograniczania i uchylania, a także koordynacji i współpracy organów nadzoru. Poza zmianami w ustawie o nadzorze uzupełniającym, projekt przewiduje także, ale w mniejszym zakresie, zmiany w Prawie bankowym, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na rynek finansowy poprzez usprawnienie nadzoru wykonywanego w stosunku do podmiotów skupionych w grupy mogące zostać uznane za konglomeraty finansowe.
Tagi: CIR, kredyty, rynek finansowy, Unia Europejska
Autor: A.K.
Data: 08 stycznia 2014