· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Dochody z fotoradarów na poprawę bezpieczeństwa.


   Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. poz. 1543). Celem nowelizacji jest wskazanie na co będą przeznaczane dochody z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przy pomocy fotoradarów. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2014 r. środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia ujawniające i zapisujące naruszenia przepisów ruchu drogowego (fotoradary) w ciągu pierwszych 2 dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, przekazywane będą na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Środki te będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz z budową lub przebudową dróg tej kategorii. Obecnie obowiązujące przepisy określały jedynie przeznaczenie dochodów uzyskanych z grzywien nakładanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tagi: bezpieczeństwo ruchu drogowego, fotoradary, nowelizacja
Autor: A.K.
Data: 16 stycznia 2014