· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Marek Borowski

Zdjęcie eksperta

      Marek Borowski - pedagog i politolog, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, oraz w zarządzaniu jakością. Autor kilkudziesęciu publikacji (książki i artykuły w specjalistycznych pismach i periodykach naukowych) głównie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Od 2007 roku Dziekan Wydziału Pedagogicznego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (Filia w Wyszkowie). Wykładał też, lub wykłada na KUL-u (oddział Stalowa Wola, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.