· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie o uzasadnieniu
  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie
    o uzasadnieniu

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-09

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Wichrowski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Sędzia WSA Grzegorz Saniewski Protokolant Starszy sekretarz sądowy Jakub Jagodziński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2018 r. sprawy ze skargi Miasta Inowrocław na uchwałę Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 2017 r. nr XXXII/253/2017 w przedmiocie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. zasądza od Rady Powiatu Inowrocławskiego na rzecz Miasta Inowrocław kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Bd 1462/17
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały
Sędziowie
Jarosław Wichrowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych
Skarżony
Rada Powiatu