· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie o uzasadnieniu
  • Zapisz się na SMSowe powiadomienie
    o uzasadnieniu

Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-30

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. sprawy ze skargi T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 6 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Gd 661/17
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Alina Dominiak
Bartłomiej Adamczak
Felicja Kajut (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Hasła
Pomoc społeczna
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze