· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Umowy

A A A

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC


Wypowiedzenie ubezpieczenia OC 

……………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………….....................
Adres
………………………………………………..
Marka, typ, numer rejestracyjny pojazdu
…………………………………………………
Numer polisy OC, nazwa zakładu ubezpieczeń
…………………………………………………
Okres ubezpieczenia
WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA OC
Niniejszym zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy.
……………………………….. ……………………………
(data i miejscowość) (podpis)

 

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Marka, typ, numer rejestracyjny pojazdu

 

Numer polisy OC, nazwa zakładu ubezpieczeń

 

Okres ubezpieczenia

 

 

WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA OC

  Niniejszym zgodnie z art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami) wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy

 

(data i miejscowość)                                                             (podpis)


Tagi: polisa, ubezpieczenie OC
Autor: Redakcja Orzeczenia.com.pl
Data: 03 września 2012


Pobierz dokument