· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

O nas

orzeczenia.com.pl to portal podejmujący wszelkie sprawy dotyczące stosowania, kreowania i respektowania prawa. Serwis umożliwia szeroki i otwarty dostęp do informacji prawniczej.
Stworzony został przez prawników dla prawników głównie, ale także dla wszystkich ludzi, których zawody są z prawem związane.  Dziś, gdy padają zarzuty o zbytniej „korporacyjności” zawodów prawniczych, o utrudnianie młodym adeptom  wejścia do tych zawodów  - nasz portal jest otwarty dla wszystkich. Chcemy służyć: sędziom, adwokatom, prokuratorom, radcom prawnym, aplikantom i studentom prawa, biegłym sądowym, notariuszom, doradcom podatkowym, komornikom, detektywom, negocjatorom. A także po prostu każdemu kogo prawo interesuje.

   Tu znajdziecie wszelkie informacje ważne dla NAS:

          - najświeższe wyroki sądów powszechnych i administracyjnych

            wraz z uzasadnieniem,

          - orzeczenia Trybunałów i Izb Odwoławczych,

          - spis wokand w kraju, ich archiwa,

          - omówienie najnowszych publikacji dotyczących prawa,   

          - informacje o nowych ustawach i zmianach w dotychczasowej

            legislacji,

          - informacje o prowadzonych przez Parlament pracach nad  

            zmianami  prawa.

   Oprócz tego: komentarze wybitnych specjalistów, listy adresowe instytucji i zawodów prawniczych.  orzeczenia.com.pl stanowi także narzędzie pomocy służące młodszym kolegom: studentom, aplikantom, ludziom „wchodzącym” w zawód prawniczy. Tu mogą liczyć na pomoc starszych kolegów: profesorów prawa, wybitnych specjalistów w zawodzie.   

   Ten portal tworzymy wspólnie. Każda uwaga, każda propozycja jego ulepszenia, czy uzupełnienia jest dla nas bezcenna. Kierujemy się starą maksymą prawniczą sformułowaną przez Pliniusza: „Quo dubitas, ne faceris”   (nie rób jeśli masz wątpliwości). 

                     Życzmy sobie tego wzajemnie.

                              Redakcja