· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (profesor zwyczajny, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji) wygłosił referat: Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych prawnoczlowieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania - aksjologia - perspektywy).

prof. Jerzy Jaskiernia
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:22 września 2012

Poprzedni film: Prof. dr hab. Genowefa Grabowska (profesor zwyczajny, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa Administracji) - referat: "Suwerenność państwa a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka".
Następny film: Profesor Andre Ramos Tavares - profesor Pontyfikalnego Katolickiego Uniwersytetu w Sao Paulo, dyrektor Brazylijskiego Instytutu Badań Konstytucyjnych w Brazylii. Referat:THE CASE OF THE BORDERLESS USE OF CONSTITUTIONAL JUDICIAL AND CONSTlTUTIONAL COURTS DECISIONS IN HlUMAN RlGHTS.
Tagi: demokracja, prawa człowieka
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:22 września 2012

Poprzedni film: Prof. dr hab. Genowefa Grabowska (profesor zwyczajny, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa Administracji) - referat: "Suwerenność państwa a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka".
Następny film: Profesor Andre Ramos Tavares - profesor Pontyfikalnego Katolickiego Uniwersytetu w Sao Paulo, dyrektor Brazylijskiego Instytutu Badań Konstytucyjnych w Brazylii. Referat:THE CASE OF THE BORDERLESS USE OF CONSTITUTIONAL JUDICIAL AND CONSTlTUTIONAL COURTS DECISIONS IN HlUMAN RlGHTS. Tagi: demokracja, prawa człowieka