· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Profesor Andre Ramos Tavares - profesor Pontyfikalnego Katolickiego Uniwersytetu w Sao Paulo, dyrektor Brazylijskiego Instytutu Badań Konstytucyjnych w Brazylii. Referat:THE CASE OF THE BORDERLESS USE OF CONSTITUTIONAL JUDICIAL AND CONSTlTUTIONAL COURTS DECISIONS IN HlUMAN RlGHTS.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:26 września 2012

Poprzedni film: Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (profesor zwyczajny, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji) wygłosił referat: Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych prawnoczlowieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania - aksjologia - perspektywy).
Następny film: Prof.dr hab. Stanisław Kaźmierczyk - profesor zwyczajny. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Wrocławski
Tagi: demokracja, prawa człowieka
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:26 września 2012

Poprzedni film: Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (profesor zwyczajny, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji) wygłosił referat: Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych prawnoczlowieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania - aksjologia - perspektywy).
Następny film: Prof.dr hab. Stanisław Kaźmierczyk - profesor zwyczajny. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Wrocławski Tagi: demokracja, prawa człowieka