· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Konferencja międzynarodowa: "Wpływ standardów międzYnarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka". Referat prof. dr hab. Reginy Jasiuleviciene.

tytuł referatu: "Human rights in post-soviet area: institutional and cultural factors",
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 września 2012

Poprzedni film: Referat dr hab. Elisabeth Sandor Szalay:EU and ECHR - de Facto and Formal Accession of the EU to the European Convention on Human Rights;
Następny film: Referat Ałły Fedorowej (Ph.D.Associate Professor) i Kseni Smirnowej (Ph.D. Associate Professor) z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szawczenki. Kijów Ukraina.
Tagi: prawa człowieka
II Sesja Plenarna: Rozwój międzynarodowych standardów demokracji i ochrony praw człowieka w procesie integracji europejskiej. Referat prof. dr hab. REGINy JASIULEVIClENE - Vytautas Magnus University. Departament Nauk Politycznych. Kowno. Litwa.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 września 2012

Poprzedni film: Referat dr hab. Elisabeth Sandor Szalay:EU and ECHR - de Facto and Formal Accession of the EU to the European Convention on Human Rights;
Następny film: Referat Ałły Fedorowej (Ph.D.Associate Professor) i Kseni Smirnowej (Ph.D. Associate Professor) z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szawczenki. Kijów Ukraina. Tagi: prawa człowieka