· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat Ałły Fedorowej (Ph.D.Associate Professor) i Kseni Smirnowej (Ph.D. Associate Professor) z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szawczenki. Kijów Ukraina.

W ramach obrad plenarnych: "Rozwój międzynarodowych standardów demokracji i ochrony praw człowieka w procesie integracji europejskiej" referat z Kijowa.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:27 października 2012

Poprzedni film: Konferencja międzynarodowa: "Wpływ standardów międzYnarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka". Referat prof. dr hab. Reginy Jasiuleviciene.
Następny film: Wypowiedź Kseni Smirnowej (Ph.D. Associate Professor) z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szawczenki. Kijów Ukraina.
Tagi: demokracja, prawa człowieka
Tytuł referatu: "Implemantation of the European Convention on Human Rights in Ukraina". Referat w języku angielskim wygłasza pani profesor Ałła Fedorowa.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:27 października 2012

Poprzedni film: Konferencja międzynarodowa: "Wpływ standardów międzYnarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka". Referat prof. dr hab. Reginy Jasiuleviciene.
Następny film: Wypowiedź Kseni Smirnowej (Ph.D. Associate Professor) z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szawczenki. Kijów Ukraina. Tagi: demokracja, prawa człowieka