· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Dr Nemeth Csaba (University of Pecs, Faculty of Law, Węgry) - "lnternationalization of democratic values and crisis of management actions of the EU"

Wypowiedź w sesji plenarnej: "Rozwój międzynarodowych standardów demokracji i ochrony praw człowieka w procesie integracji europejskiej"
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:11 listopada 2012

Poprzedni film: Wypowiedź Kseni Smirnowej (Ph.D. Associate Professor) z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szawczenki. Kijów Ukraina.
Następny film: Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dr hab. Bartosz Wojciechowski
Wypowiedź w języku angielskim.
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:11 listopada 2012

Poprzedni film: Wypowiedź Kseni Smirnowej (Ph.D. Associate Professor) z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szawczenki. Kijów Ukraina.
Następny film: Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dr hab. Bartosz Wojciechowski