· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dr hab. Bartosz Wojciechowski

Prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski (prof. nadzwyczajny. Uniwersytet Łódzki. Wydział Prawa i Administracji; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:20 listopada 2012

Poprzedni film: Dr Nemeth Csaba (University of Pecs, Faculty of Law, Węgry) - "lnternationalization of democratic values and crisis of management actions of the EU"
Następny film: Dylematy wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w Unii Europejskiej - prof. dr hab. Jerzy Ciapała
Tagi: integracja europejska, prawa, Prawo
Referat w ramach II Sesji Plenarnej: "Rozwój międzynarodowych standardów demokracji i ochrony praw człowieka w procesie integracji europejskiej".
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:20 listopada 2012

Poprzedni film: Dr Nemeth Csaba (University of Pecs, Faculty of Law, Węgry) - "lnternationalization of democratic values and crisis of management actions of the EU"
Następny film: Dylematy wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w Unii Europejskiej - prof. dr hab. Jerzy Ciapała Tagi: integracja europejska, prawa, Prawo