· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Zgwałcona, sparaliżowana, niepokonana: sprawa L.C. przeciwko Peru przed Komitetem ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet jako odzwierciedlenie standardów ochrony praw kobiet" - Dr Anna Śledzińska-Simon

Dr Anna Śledzińska-Simon (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:15 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ujednolicenie standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego w Europie" – Mgr Dobrosława Budzianowska
Następny film: Referat "Zobowiązania międzynarodowe a sytuacja uchodźców w Polsce" – Dr Joanna Szymoniczek
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:15 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ujednolicenie standardów ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego w Europie" – Mgr Dobrosława Budzianowska
Następny film: Referat "Zobowiązania międzynarodowe a sytuacja uchodźców w Polsce" – Dr Joanna Szymoniczek