· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Realizacja postanowień Karty Praw Podstawowych w zakresie prawa do dobrej administracji na przykładzie praktyki polskich organów podatkowych oraz w świetle orzeczeń ETS (TSUE)" – Mgr Bartłomiej Hejnar

Mgr Bartłomiej Hejnar (aplikant adwokacki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:15 kwietnia 2013

Poprzedni film: Dyskutanci: Pani Kloskowska, pan Mijal.
Następny film: Referat "Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego a system ochrony praw człowieka" Mgr Marcin Kapka
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:15 kwietnia 2013

Poprzedni film: Dyskutanci: Pani Kloskowska, pan Mijal.
Następny film: Referat "Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego a system ochrony praw człowieka" Mgr Marcin Kapka