· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Galeria plików video

Wyszukaj w galerii plików video
»
»
»
»

Referat "Ochrona prawna mniejszości narodowych i etnicznych w aspekcie ich kultury i tożsamości" – Mgr Mirosław Kałużny

Mgr Mirosław Kałużny (doktorant UJK)
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Zobowiązania międzynarodowe a sytuacja uchodźców w Polsce" – Dr Joanna Szymoniczek
Następny film: Referat "Ochrona praw osób z niepełnosprawnością w świetle standardów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych – idea a rzeczywistość" - Dr Edyta Widawska
Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” 22-23 kwietnia 2012 r. Sejm RP, Warszawa
Data publikacji:17 kwietnia 2013

Poprzedni film: Referat "Zobowiązania międzynarodowe a sytuacja uchodźców w Polsce" – Dr Joanna Szymoniczek
Następny film: Referat "Ochrona praw osób z niepełnosprawnością w świetle standardów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych – idea a rzeczywistość" - Dr Edyta Widawska